національний музей
тараса шевченка

укр рус eng

Статті співробітників музею

Бутка Л. Еклектик - Михайло Микешин

Бутка Л. Українські дворянські роди. Закревські

Відоняк Н. Видання Вадима Модзолевського з колекції наукової бібліотеки Національного музею Тараса Шевченка

Відоняк Н. З когорти кириломефодіївців

Відоняк Н. Книжкова шевченкіана із збірки П.П. Потоцького в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Гордійчук М. До 160-річчя Опанаса Сластьона

Давидовська Л. Невідомий художник «Портрет жінки в блакитному» в колекції НМТШ

Кавун О. Колекційні матеріали Стефана Таранущенка в зібранні Національного музею Тараса Шевченка

Калініна Т. До історії «Кобзаря» Тараса Шевченка з колекції Михайла Паращука

Калініна Т. «І оживе добра слава...» (матеріали про українські дворянські роди в експозиції НМТШ)

Калініна Т. Ікона для іконостасу корпусної церкви в ім’я Архистратига Михаїла Орловського Бахтіна кадетського корпусу

Калініна Т. Рисунки із збірки Федота Ткаченка в колекції НМТШ

Калініна Т. Тарас Шевченко і європейський романтизм: до проблеми експозиційного показу

Карпенко О. З історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції будинку-музею Тараса Шевченка

Карпенко О. «Мережана, вишиваная...» (сорочка Марії Максимович із фондової колекції будинку-музею Тараса Шевченка)

Козулько А. До історії побутування меблів з колекції Національного музею Тараса Шевченка

Куфльовська Л. Особливості зображення казахів на малюнках Тараса Шевченка

Мрозек Г. Качанівка

Наумова Н. Візія Коліївщини в польській літературі та поема Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Наумова Н. З кола київських знайомих Тараса Шевченка: Юхим Ботвиновський

Наумова Н. Михайло Грабовський, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко - творчі діалоги

Наумова Н. Тарас Шевченко - академік гравюри

Орлова Н. До історії надходження шевченкіани Сластьона до музею Тараса Шевченка

Орлова Н. До питання єдності образів у доробку Тараса Шевченка: тема «Блудного сина» у повісті «Близнецы» та серії «Притча про блудного сина»

Орлова Н. До проблеми синхронного представлення одноіменних малярсько-графічних та літературних творів раннього періоду творчості Тараса Шевченка у музейній експозиції

Орлова Н. Кириломефодіївець Опанас Маркович - вчений, фольклорист

Орлова Н. Шевченкіана Лазаревських

Оробченко Н. Історичні сюжети у творчості Т. Шевченка (фрагмент - «Смерть Мазепи»)

Остафіїва Л. Альбом Олексія Бутакова в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Остафіїва Л. Види Почаївської лаври на малюнках Т. Шевченка

Остафіїва Л. Живопис Вільгельма Котарбінського у будинку Ніколи Терещенка

Остафіїва ЛКулиптаси на малюнках Тараса Шевченка

Остафіїва Л. Особливості зображення казахів на малюнках Тараса Шевченка

Остафіїва Л. Останнє українське літо: 1859 рік в поезії та малярстві Тараса Шевченка

Остафіїва Л. Підсилення ідейного-художнього звучання малярських творів Шевченка засобами музики в експозиції

Остафіїва Л. Твори Ольги Бутакової в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Остафіїва Л. «...Твоя геніальна муза обнялась з музою безсмертного Кобзаря…» (про М. Лисенка)

Петрик Т. Особисті речі М.І. Костомарова в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Покормяко Н. Борис Романов та його шевченкіана в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Покормяко Н. Дещо про екслібриси з колекції Національного музею Тараса Шевченка

Покормяко Н. Рєпін І.Ю. Портрет Т.Г. Шевченка (олівець, серпень - середина вересня 1880 р.)

Покормяко Н. Твори М.С. Башилова у колекції музею

Покормяко Н. Ф.Ф. Каменський - автор першого погруддя Т.Г. Шевченка

Пономаренко Г. Тарас Шевченко і «Думи Оссіана» Джеймса Макферсона

Пономаренко О. Рід Гребінок і Тарас Шевченко

Пономаренко О. До 180-річчя від дня народження О.Я. Кониського

Слободянюк О. Нові надходження до колекції Національного музею Тараса Шевченка від Лео Мола

Слободянюк О. Твори Анатолія Куща в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Слободянюк О. Т.Г. Шевченко «Пожежа в степу» (акварель, 1848 р.)

Сьомка О. Васильківський форт: до історії назви та побудови

Цурканюк О. Дворянські садиби, у яких бував Т. Шевченко

Цурканюк О. Лев Жемчужников та його твори в колекції Національного музею Тараса Шевченка

Цурканюк О. Перші біографи Т. Шевченка: Василь Маслов та його науковий доробок

Чуйко Т. До питання атрибуції малярських творів Т. Шевченка з колекції національного музею Тараса Шевченка

Чуйко Т. До спроби визначення художньої вартості через естетичну емоцію та емоційний зміст: твори українських графіків п. пол. ХХ ст. на шевченківську тематику у колекції Національного музею Тараса Шевченка

Чуйко Т. Живопис і графіка другої половини ХХ ст. в колекції Національного музею Тараса Шевченка (до проблем сприйняття та встановлення критеріїв визначення художньої вартості)

Чуйко Т. «Кобзар» Тараса Шевченка з ілюстраціями Миколи Стороженка: погляд крізь призму історії та перспектив світовідчуття українського бароко

Чуйко Т. Невідомий художник. Портрет Т.Г. Шевченка: «Святий Тарасій» у колекції НМТШ (ж-398)

Чуйко Т. Рецепція постаті Тараса Шевченка на початку ХХ та ХХІ століть у контексті культурогенезису

Чуйко Т. Серія графічних ілюстрацій Володимира Гарбуза до «Давидових псалмів» Тараса Шевченка

Шиленко Ю. Надходження з галереї картин Т.Шевченка – одне з головних джерел формування колекції НМТШ