національний музей
тараса шевченка

укр рус eng

Гетьман

Назва

Гетьман

Довідка

У XVI– XVI століттях гетьман – керівник Війська Запорозького, з 1648 року – також правитель держави (Гетьманщини). Термін «гетьман» запозичений із практики Польсько-Литовської держави, де ним, як і в Чехії, називали головнокомандуючого військами. В Речі Посполитій було чотири посади гетьманів: дві в Короні Польській (гетьман великий коронний та його заступник – гетьман польний коронний) і дві у Великому князівстві Литовському (великий литовський і польний литовський). Першим гетьманом Війська Запорозького традиція вважає Предслава Лянцкоронського, діяльність якого припадає на першу третину XVI століття. Офіційно ж першим гетьманом козаків став князь Богдан Ружинський, якого в ході козацької реформи, здійсненої королем Стефаном Баторієм, було призначено на цю посаду. З цього часу постійно йшла боротьба між урядом Речі Посполитої, який прагнув призначати гетьмана або, як його називали в офіційних колах, – «старшого» (в урядовій документації Речі Посполитої він іменувався «старший його Королівської Милості Війська Запорозького»), і козацтвом, яке воліло обирати гетьмана зі свого середовища, що найчастіше і відбувалося. Коло обов’язків гетьмана поступово розширювалося, він став клопотатися про православну церкву в Україні. Символами гетьманської влади були булава, бунчук, прапор, печатка. У 20-х роках XVIІ століття з’являється посада кошового отамана, який спочатку був намісником гетьмана на Запорозькій Січі. Після придушення Річчю Посполитою повстання 1637–1638 років, згідно з Ординацією Війська Запорозького 1638 року посаду гетьмана було скасовано, а керівництво реєстровими козаками здійснював урядовий комісар.

З початком національно-визвольної війни 1647–1658 років повстанці обрали на Микитинській Січі своїм гетьманом Богдана Хмельницького (січень або лютий 1648 року). Була створена Українська козацька держава, яка мала офіційну назву «Військо Запорозьке» і яку очолив гетьман, тому за нею закріпилася й інша назва – Гетьманщина. Тепер гетьман став найвищою інстанцією не тільки у військових, а й громадянських справах. На Січі з 1648 року діють кошові отамани (хоча були спроби протиставити її Гетьманщині: титулування Якова Барабаша «кошовим гетьманом», 1658–1659 роки). По мірі втрати Україною незалежності владу гетьманів поступово обмежували і московські царі (на лівобережній Гетьманщині), і польські королі й турецькі султани (на правобережній Гетьманщині). На лівому березі Дніпра Гетьманщина існувала довше, але й тут унаслідок колоніальної політики Російської імперії інститут гетьманату було скасовано спочатку тимчасово (1722–1727 та 1734–1750 роки), а потім – остаточно (1764). У періоди міжгетьманства Україною керували Малоросійська колегія та Правління гетьманського уряду.

Географічне поширення

Військо Запорозьке, Гетьманщина