національний музей
тараса шевченка

укр рус eng

Правобережна Україна

Назва

Правобережна Україна (Правобережжя, Правобічна Україна)

Довідка

Історико-географічна назва частини території України на правому березі Дніпра. Займала територію сучасних Волинської, Рівненської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково Черкаської й Тернопільської областей. Термін виник після розділу козацької України по Дніпру між Російською державою та Річчю Посполитою згідно з Андрусівським договором (перемир’ям) 1667 року. Для другої половини XVII сторіччя під Правобережною Україною треба розуміти територію Правобережного Гетьманату, для XVIII століття – територію Київського, Подільського, Брацлавського, Волинського воєводств Речі Посполитої, для кінця XVIIІ – початку ХХ століття – території, приєднані до Російської імперії внаслідок поділів Речі Посполитої (Південно-Західний край), для періоду 1921 – 1939 років – територію УСРР/УРСР між Дніпром та кордоном із Польщею.

Внаслідок укладення Бучацького мирного договору 1672 року землі Правобережжя були поділені на три частини: Поділля зайняла Туреччина, Брацлавщина і Південна Київщина знаходились під владою правобережного гетьмана Петра Дорошенка, решта території Правобережної України належала Польщі. За Бахчисарайським мирним договором 1681 року кордон між Московською державою й Туреччиною встановлювався по Дніпру і під султанську владу потрапляли Південна Київщина, Брацлавщина та Поділля. Після поразки турецької армії під Віднем (1683 року) та укладенням Каловицького миру 1699 року Правобережна Україна знову повністю перейшла до складу Речі Посполитої. На території Правобережної України відбувались великі національно-визвольні повстання українського народу проти польських поневолювачів – повстання Семена Палія 1702 – 1704 років, гайдамацькі повстання 1734 і 1750 років, Коліївщина. Внаслідок другого поділу Речі Посполитої (1793 року) Правобережна Україна була захоплена Російською імперією. За умовами Ризького мирного договору 1921 року частина земель Правобережжя (територія сучасних Волинської, Рівненської та північних районів Тернопільської області) була анексована Польщею, де вони перебували до 1939 року. З вересня 1939 року – у складі УРСР.

Географічне поширення

Українські землі на правому березі Дніпра, Річ Посполита, Російська імперія

 

Д. Я. Вортман// Енциклопедія історії України: Т. 8. Па - Прик / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2011. – С. 479.

М. Ернестюк// Довідник з історії України. За ред. І.Підкови та Р.Шуста.- К.: Генеза, 1993.