національний музей
тараса шевченка

укр рус eng

Наукова діяльність

Одним із головних завдань музею є популяризація постаті Тараса Шевченка та його творчості у світі. В НМТШ зосереджено найпотужніший науковий ресурс – тут працюють найкваліфікованіші шевченкознавці країни. З початку 1990-х років колективом музею написано, відредаговано та передано до відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України близько 700 статей до Шевченківської енциклопедії в 6-ти томах, яку готує Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАНУ за участю шевченкознавців України, діаспори та країн близького і дальнього зарубіжжя, за тематичними напрямками: «Малярські твори Т. Шевченка», «Т. Шевченко і його оточення», «Вшанування пам’яті Т. Шевченка», «Виставки шевченківські», «Експонування творів Т. Шевченка», «Т. Шевченко і західноєвропейське мистецтво». Також ними підготовано значний обсяг коментарів до Повного зібрання творів Тараса Шевченка у 12-ти томах.

У межах роботи над проектом «Віртуальний музей Шевченка» працівниками музею створено аудіо- та відео архів на шевченкознавчу тематику.

Також спільно з фондом «Відродження» готується до запуску новий проект «Енциклопедія музею Шевченка» – створення електронного варіанту Шевченківської енциклопедії, котрий зробить її зручною та доступною в користуванні для будь кого, хто має вихід до мережі Інтернет.

В музеї зосереджено майже весь обсяг національного надбання – творів Шевченка-художника. Відтак, музей є джерельною базою для вивчення цієї складової шевченкіани. Науковий колектив закладу доклав зусиль, аби було враховано нові відкриття, уточнення тощо в царині дослідження доробку митця. Так, вагомими є успіхи по атрибуції творів, здійснені разом із колективом Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Щорічно здійснюється підготовка матеріалів для участі у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях і матеріалів для видання різноманітних монографій, бібліографічних видань, альбомних ілюстрованих видань, буклетів та путівників, каталогів.