reCAPTCHA
Новини

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «Охоронні послуги» (код згідно ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги)

Управління поліції охорони займає провідну позицію серед суб’єктів охоронної діяльності на ринку охоронних послуг та єдина в Україні охоронна структура, яка на високому професійному рівні надає повний комплекс охоронних послуг на всій території України та наділена владними повноваженнями проти правопорушника.

Особливістю служби є комплексність послуг, що надаються, починаючи з обстеження об’єкту, надання замовнику рекомендацій щодо посилення технічного укріплення місць зберігання матеріальних цінностей, впровадження апаратури охоронної сигналізації та закінчуючи своєчасним реагуванням на сигнал «Тривога» при спробі скоєння крадіжок, розбійних нападів тощо. Зміна існуючої охорони Управління поліції охорони в м. Києві на іншу охоронну структуру є неможливою, оскільки: потребуватиме зміни технічних умов; заміни приладів та побудови нових каналів зв’язку, що в свою чергу призведе до тимчасового призупинення отримання послуг, а також до додаткових видатків і втрат бюджетних коштів, при цьому створення нових каналів не забезпечить зв’язок з усіма об’єктами охорони та не дасть можливості рeагування на сигнали «Тривога» в місцях де не має груп peaгування недержавних охоронних структур; послуги охорони, які надає Управління поліції охорони в м. Києві, забезпечують легкий та надійний виклик групи затримання при сигналі «Тривога», швидке peaгування на спрацювання охоронно-тривожної та пожежної сигналізації.

Управління поліції охорони в м. Києві є професійною спеціалізованою охоронною організацією, що має значний матеріально-технічний потенціал: пункти спеціалізованого спостереження, сучасні засоби зв’язку, парк спец автомобілів, новітню вогнепальну зброю. Для навчання співробітників в Управління поліції охорони в м. Києві працюють спеціалізовані навчальні заклади, два Вищих училища професійної підготовки працівників охорони.
Управління поліції охорони в м. Києві має ліцензію видану Міністерством внутрішніх справ України, вид господарської діяльності – охоронна діяльність.

Постанова Кабінету міністрів України 28 жовтня 2015 року №877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію», Наказ МВС України від 07.07.2017 №577 «Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів», відповідно до пункту 13 розділу 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», якість послуг відповідає умовам ст. 978 Цивільного кодексу України;

– Відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу» №249/95-ВР від 29.06.1995: законодавство України про музеї та музейну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру, цього Закону та інших нормативно-правових актів (ч. 1 ст. 4); музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених законами. Засновниками музеїв можуть бути відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. Для створення музею засновники повинні забезпечити умови для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації (ч. 1, 3 абз. 3 ст. 7); сума витрат на забезпечення охорони музеїв обов’язково визначається в державному та місцевих бюджетах і вноситься до переліку захищених статей видатків загального фонду бюджетів (ч. 3 ст. 13); до державної частини Музейного фонду України належать музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що є державною власністю, зберігаються у державних музеях, у тому числі музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що зберігаються в музеях, які належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 151); перелік музеїв, у яких зберігаються музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, затверджується Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 152) .Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють керівництво музеями, що перебувають у сфері їх управління (ч. 1, 3 ст. 26); держава гарантує забезпечення охорони музеїв державної та комунальної форм власності (ч. 3 ст. 29).

       Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2000 року № 209 (зі змінами) затверджено перелік музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України. До переліку включено також Національний музей Тараса Шевченка;
– Національний музей Тараса Шевченка входить до переліку «Категорії об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах»;

Очікувана вартість предмета закупівлі в межах розміру бюджетного призначення на проведення відповідних видатків та відповідає принципам економії бюджетних коштів при проведенні закупівель. Ціни на послуги охорони, об’єктів що підлягають обов’язковій охороні підрозділами поліції охорони, визначаються відповідно Наказу МВС від 02.03.2001 року № 171/51.

Загальна вартість предмета закупівлі «Охоронні послуги» становить          9 586,94 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят шість грн. 94 коп.) з ПДВ.

.